Thu Hút hơn 300 khách sỉ mới tháng 10, các Đại lý phân phối Hapi ăn mừng về chính sách táo bạo từ tổng công ty

Công Ty CP Quốc Tế Hapi Group được biết đến là công ty mỹ phẩm với những sản phẩm thiên nhiên, an toàn, lành tính tốt nhất trên thị trường mỹ phẩm Việt. Hiện nay công ty có hơn 2000 chi nhánh, đại lý, phân phối mỹ phẩm toàn quốc. 

Để có được kênh phân phối lớn với mạng lướt toàn quốc Công Ty CP Quốc Tế Hapi Group đã có những chính sách lương, thưởng siêu khủng cho hệ thống Chi Nhánh, Đại Lý, Tổng Đại Lý, Nhà Phân Phối, giám đốc khu vực.

1. CHÍNH SÁCH CẤP CHI NHÁNH

Cấp chi nhánh của Hapi bắt đầu với mốc doanh thu 3.000.000 triệu đồng và được thưởng hàng tháng là 100.000 nghìn đồng. Tiền thưởng mỗi quý ( 1 năm 4 quý) là 1.000.000 triệu đồng. Thưởng đào tạo là 150.000. Đóng BHNT Manuliffe là 5.000.000 triệu đồng. Tích lũy thưởng năm là 5.000.000 triệu đồng.

TẶNG " Quy trình bán lẻ tạo ra tiền" 1.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình sạch bill" 3.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình chi nhánh toàn năng tại học viện Hapi Academy" 6.500.000 triệu đòng

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế video trên điện thoại" 4.500.000

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế hình ảnh trên điện thoại 3.900.000

TẶNG khóa học nghệ thuật kinh doanh onl 9.990.000

TẶNG " 31 bí quyết để chồng vô cùng yêu bạn" ( dùng tặng khách hàng) 3.990.000

NGOÀI RA được cung cấp hình ảnh thông tin sản phẩm chuyên nghiệp với đầy đủ giấy tờ và hơn 5000 hình ảnh FEEDBACK và được đào tạo hướng dẫn trực tiếp từ CEO Bạch Minh Thúy

TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 44.520.000 Triệu đồng

 

QUYỀN LỢI CẤP CHI NHÁNH  HAPI (TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 44.520.000 Triệu đồng)

 

2. CHÍNH SÁCH CẤP ĐẠI LÝ

Cấp Đại Lý của Hapi bắt đầu với mốc doanh thu 30.000.000 triệu đồng và được thưởng hàng tháng là 1.200.000 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi quý ( 1 năm 4 quý) là 5.500.000 triệu đồng. Thưởng đào tạo là 900.000. Đóng BHNT Manuliffe là 5.000.000 triệu đồng. Tích lũy thưởng năm là 21.000.000 triệu đồng.

TẶNG " Quy trình bán lẻ tạo ra tiền" 1.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình sạch bill" 3.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình chi nhánh toàn năng tại học viện Hapi Academy" 6.500.000 triệu đòng

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế video trên điện thoại" 4.500.000

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế hình ảnh trên điện thoại 3.900.000

TẶNG khóa học nghệ thuật kinh doanh onl 9.990.000

TẶNG " 31 bí quyết để chồng vô cùng yêu bạn" ( dùng tặng khách hàng) 3.990.000

TẶNG Khóa " đại ký làm giàu" 8.000.000

NGOÀI RA được cung cấp hình ảnh thông tin sản phẩm chuyên nghiệp với đầy đủ giấy tờ và hơn 5000 hình ảnh FEEDBACK và được đào tạo hướng dẫn trực tiếp từ CEO Bạch Minh Thúy

QUYỀN LỢI CẤP ĐẠI LÝ  HAPI (TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 67.830.000 Triệu đồng)

 

3. CHÍNH SÁCH CẤP TỔNG ĐẠI LÝ

Cấp Tổng Đại Lý của Hapi bắt đầu với mốc doanh thu 120.000.000 triệu đồng và được thưởng hàng tháng là 5.510.000 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi quý ( 1 năm 4 quý) là 5.700.000 triệu đồng. Thưởng đào tạo là 800.000. Đóng BHNT Manuliffe là 5.000.000 triệu đồng. Tích lũy thưởng năm là 30.000.000 triệu đồng.

TẶNG " Quy trình bán lẻ tạo ra tiền" 1.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình sạch bill" 3.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình chi nhánh toàn năng tại học viện Hapi Academy" 6.500.000 triệu đòng

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế video trên điện thoại" 4.500.000

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế hình ảnh trên điện thoại 3.900.000

TẶNG khóa học nghệ thuật kinh doanh onl 9.990.000

TẶNG " 31 bí quyết để chồng vô cùng yêu bạn" ( dùng tặng khách hàng) 3.990.000

TẶNG Khóa " đại ký làm giàu" 8.000.000

NGOÀI RA được cung cấp hình ảnh thông tin sản phẩm chuyên nghiệp với đầy đủ giấy tờ và hơn 5000 hình ảnh FEEDBACK và được đào tạo hướng dẫn trực tiếp từ CEO Bạch Minh Thúy

QUYỀN LỢI CẤP TỔNG ĐẠI LÝ  HAPI (TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 79.870.000 Triệu đồng)

 

4. CHÍNH SÁCH CẤP NHÀ PHÂN PHỐI

Cấp Nhà Phân Phối của Hapi bắt đầu với mốc doanh thu 300.000.000 triệu đồng và được thưởng hàng tháng là 14.800.000 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi quý ( 1 năm 4 quý) là 3.500.000 triệu đồng. Thưởng đào tạo là 3.580.000. Đóng BHNT Manuliffe là 7.500.000 triệu đồng. Tích lũy thưởng năm là 192.000.000 triệu đồng.

TẶNG " Quy trình bán lẻ tạo ra tiền" 1.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình sạch bill" 3.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình chi nhánh toàn năng tại học viện Hapi Academy" 6.500.000 triệu đòng

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế video trên điện thoại" 4.500.000

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế hình ảnh trên điện thoại 3.900.000

TẶNG khóa học nghệ thuật kinh doanh onl 9.990.000

TẶNG " 31 bí quyết để chồng vô cùng yêu bạn" ( dùng tặng khách hàng) 3.990.000

TẶNG Khóa " đại ký làm giàu" 8.000.000

TẶNG Khóa " sứ mệnh triệu người" 15.000.000

NGOÀI RA được cung cấp hình ảnh thông tin sản phẩm chuyên nghiệp với đầy đủ giấy tờ và hơn 5000 hình ảnh FEEDBACK và được đào tạo hướng dẫn trực tiếp từ CEO Bạch Minh Thúy

QUYỀN LỢI CẤP TỔNG ĐẠI LÝ  HAPI (TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 303.60.000 Triệu đồng)

 

5. CHÍNH SÁCH GIÁM ĐỐC KHU VỰC

giám đốc khu vực của Hapi bắt đầu với mốc doanh thu 300.000.000 triệu đồng và được thưởng hàng tháng là 54.600.000 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi quý ( 1 năm 4 quý) là 240.000.000 triệu đồng. Thưởng đào tạo là 10.000.000. Đóng BHNT Manuliffe là 10.500.000 triệu đồng. Tích lũy thưởng năm là 900.000.000 triệu đồng.

TẶNG " Quy trình bán lẻ tạo ra tiền" 1.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình sạch bill" 3.000.000 triệu đồng

TẶNG " Quy trình chi nhánh toàn năng tại học viện Hapi Academy" 6.500.000 triệu đòng

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế video trên điện thoại" 4.500.000

TẶNG " Bộ video HD trở thành bậc thầy thiết kế hình ảnh trên điện thoại 3.900.000

TẶNG khóa học nghệ thuật kinh doanh onl 9.990.000

TẶNG " 31 bí quyết để chồng vô cùng yêu bạn" ( dùng tặng khách hàng) 3.990.000

TẶNG Khóa " đại ký làm giàu" 8.000.000

TẶNG Khóa " sứ mệnh triệu người" 15.000.000

TẶNG Khóa học leader vạn người mê 10.000.000

NGOÀI RA được cung cấp hình ảnh thông tin sản phẩm chuyên nghiệp với đầy đủ giấy tờ và hơn 5000 hình ảnh FEEDBACK và được đào tạo hướng dẫn trực tiếp từ CEO Bạch Minh Thúy

QUYỀN LỢI GIÁM ĐỐC KHU VỰC HAPI (TỔNG THƯỞNG TRỊ GIÁ 1.331.470.000 Triệu đồng)

 

BẢNG THƯỞNG HAPI

 

                           BẢNG THƯỞNG QUÝ VÀ BẢNG THƯỞNG NĂM CỦA HAPI 2019

 

ĐẶC BIỆT duy nhất bảng thưởng dành riêng khi tham gia HAPI trong tháng 10 này

                                BẢNG THƯỞNG THÁNG 10 HAPI

Chiến lược của HAPI GROUP lương thưởng rõ ràng, qua đây giám đốc công ty cổ phần quốc tế Hapi Group cũng muốn rằng Hapi sẽ là nơi để khi đến với Hapi các thành viên  sẽ thỏa sức tỏa sáng và vượt lên trên chính bản thân mình để chinh phục mục tiêu GIÀU CÓ VÀ HẠNH PHÚC thật sự. vì vậy HAPI sẽ là người bạn đồng hành để giúp đỡ chị em phụ nữ đã, đnag và sẽ kinh doanh onl cùng Hapi 

Bình luận
Viết bình luận