DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
20-12-2018 15000 150

Công ty BBTEL cung cấp đầy đủ các giải pháp hệ CNTT và Viễn Thông: giải pháp mạng cho doanh nghiệp, giải pháp mạng cho trung tâm dữ liệu, giải pháp truyền thông cộng tác, giải pháp camera giám sát, CNTT và Viễn Thông: giải pháp mạng cho doanh nghiệp, giải pháp mạng cho trung tâm dữ liệu, giải pháp truyền thông cộng tác, giải pháp camera giám sát...